skip to Main Content

Maklumat Koperat

Objektif utama penubuhan RISDA BINA adalah sebagai SMR yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti hartanah RISDA yang berpotensi untuk dibangunkan secara komersil.

Perkhidmatan Kami

RISDA BINA adalah kontraktor Kelas G7 yang berdaftar dengan CIDB yang turut aktif dalam kerja kejuruteraan Sivil serta berpengalaman sebagai Pemaju Projek & Kontraktor.

Hubungi Kami

Hubungi kami untuk seberang pertanyaan atau konsultasi berkenaan hartanah RISDA atau projek-projek RISDA BINA yang berkaitan.