skip to Main Content

Encik Abdul Kahar Bin Abdullah

En. Abdul Kahar Abdullah, telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Risda Bina pada 27hb Ogos 2015.  Beliau adalah wakil Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

Beliau memulakan kariernya sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik setelah tamat pengajian Sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa.  Beliau telah memegang belbagai jawatan di dalam Perkhidmatan Awam.  Kini beliau memegang jawatan Ketua Unit NKRA di Kementerian Luar Bandar dan Wilayah.

Beliau adalah graduan dari Universiti Islam Antarabangsa dengan Sarjana didalam bidang Pengurusan Perniagaan pada tahun 1992 dan kemudian menamatkan pengajian Sarjana dengan fokus kepada Pengurusan Tanah dari Universiti PUTRA pada tahun 2011.