skip to Main Content

Visi

Peneraju pembangunan hartanah utama

Misi

Membangunkan hartanah yang mempunyai potensi pasaran dan melibatkan diri dalam projek kejuruteraan sivil

Objektif

  • Meneraju pembangunan tanah-tanah RISDA yang berpontensi.
  • Meneroka peluang-peluang pembangunan hartanah selain tanah RISDA.
  • Mengoptimumkan aktiviti syarikat dengan melibatkan diri di dalam bidang kejuruteraan sivil.