skip to Main Content

Visi

Peneraju pembangunan hartanah utama

Misi

Membangunkan hartanah yang mempunyai potensi pasaran dan melibatkan diri dalam projek kejuruteraan serta mempelbagaikan aktiviti hiliran

Objektif

  • Meneraju pembangunan tanah-tanah RISDA yang berpontensi.
  • Meneroka peluang-peluang pembangunan hartanah selain tanah RISDA.
  • Mengoptimumkan hasil syarikat dengan melibatkan diri di dalam bidang kejuruteraan.
  • Mengenalpasti dan mempelbagaikan aktiviti syarikat dengan menyertai projek-projek hiliran.