skip to Main Content

RISDA BINA SDN. BHD. (RISDA BINA) telah ditubuhkan pada 26 Ogos 1993 sebagai syarikat pemaju hartanah.   RISDA BINA adalah syarikat milikan RISDA (SMR) sepenuhnya yang mempunyai modal berbayar sebanyak RM2,020,000 dan Modal dibenarkan sebanyak RM5,000,000.

Objektif utama penubuhan RISDA BINA adalah sebagai SMR yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti tanah tanah RISDA yang berpotensi untuk dibangunkan secara komersil dan juga hartanah lain yang berpotensi.

RISDA BINA adalah kontraktor Kelas G7 yang berdaftar dengan CIDB yang turut aktif dalam kerja kejuruteraan Sivil.

Aktiviti Utama

Industri Hartanah

Kontraktor Kelas G 7

Kontraktor Taraf Bumiputera