skip to Main Content
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan RHSB:Zainal Azni Bin Zulkifli
Ketua Projek: Zakuan Bin Ahmad
Setiausaha Syarikat:Norulhayati binti Mohamad (MASC 01558)
Mohd Amirul Ashraf bin Mazli (LS 0009901)
Juru-Audit:Tetuan Deloitte PLT