skip to Main Content

Haji Ibrahim bin Uzair
Ketua Pegawai Eksekutif

Haji Ibrahim Bin Uzair,  berumur 57 tahun telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Risda Bina Sdn Bhd pada 16hb Oktober 2018.  Beliau telah berkhidmat selama 32 TAHUN di RISDA dan meyandang jawatan Pengarah Bahagian Khidmat Kejuruteraan, RISDA.

Haji Ibrahim telah mendapat pendidikan Peringkat Sarjana Muda dari Universiti Teknologi Malaysia dalan bidang Kejuruteraan Awam.  Beliau mempunyai pengalaman di dalam Industri hartanah dan Pembinaan ketika berkhidmat dengan Syarikat Milikan RISDA dan RISDA.

Ketua Pegawai Eksekutif : Haji Ibrahim bin Uzair
     
Ketua Jabatan Pembangunan Projek

 

:  Nik Aminudin Bin Nik Salleh
Ketua Jabatan Korporat, Pentadbiran dan Sumber Manusia

 

:
Ketua Jabatan Kewangan, Pemasaran dan Jualan : Zakuan Bin Ahmad
     
Setiausaha Syarikat : Norulhayati binti Mohamad (MASC 01558)
Mohd Amirul Ashraf bin Mazli (LS 0009901)
     
Juru-Audit : Tetuan Wan Nadzir & Co