skip to Main Content
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan RHSB : Hj. Sopian Bin Abu Bakar
Ketua Projek : Zakuan Bin Ahmad
Setiausaha Syarikat : Norulhayati binti Mohamad (MASC 01558)
Mohd Amirul Ashraf bin Mazli (LS 0009901)
Juru-Audit : Tetuan Wan Nadzir & Co