skip to Main Content

Tuan Haji Mohd Zahari Bin Mohd Zinin

Tuan Haji Zahari Bin Mohd Zinin telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Risda Bina pada 25 September 2013.

Tuan Haji Zahari Bin Mohd Zinin telah menamatkan pengajian peringkat Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Perniagaan pada tahun 1982 dari University San Francisco, California Amerika Syarikat seterusnya melanjutkan pengajian Post graduate dalam Pengurusan Logistik pada tahun 1983 di Cranfield Institute of Technology Bedford, United Kingdom.